flycam14-1602122700-3.jpg

flycam14-1602122700-3.jpg

Con đường bây giờ đã có tên mới là đường Xã Đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *