flight4-1561714823-66.jpg

flight4-1561714823-66.jpg

A plane is moved into the hangar of Vietnam Airlines Engineering Company (VAECO) – a member of Vietnam Airlines. (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *