firstlook-1548904772-0.jpg

firstlook-1548904772-0.jpg

Aladdin và công chúa trong phiên bản người đóng của Disney 2019. Nhân vật ở góc trái cũng có nét giống người Trung Hoa (Nguồn: CGV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *