final-1526971432-50.jpg

final-1526971432-50.jpg

Một tác phẩm đang dần hoàn thiện của họa sỹ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *