fergusonret-1483107727-94.jpg

fergusonret-1483107727-94.jpg

Sir Alex Ferguson nhận bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học Stirling năm 2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *