fergusonret-1483107727-94.jpg

fergusonret-1483107727-94.jpg

Sir Alex Ferguson nhận bằng Tiến sĩ danh dự tại Đại học Stirling năm 2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.