fakenews1-1561016662-27.jpg

fakenews1-1561016662-27.jpg

Một trong những thách thức lớn với báo chí hiện nay là vấn nạn “tin giả.” (Nguồn: Theos Think Tank)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *