f97bfaf26bd-1557367987-0.jpg

f97bfaf26bd-1557367987-0.jpg

“Tứ Đại Thiên Vương” Hong Kong lừng danh (từ trái qua): Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. (Ảnh: Winnie Chung)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *