f59ba4880ce7-1602241920-98.jpg

f59ba4880ce7-1602241920-98.jpg

Giáo sư Ngọc đang say sưa nói về lịch sử, về di sản, về cuốn sách ông đang biên soạn để kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội của mình. (Ảnh: Thanh Tùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *