ethiopianpm-1535689997-97.jpg

ethiopianpm-1535689997-97.jpg

Ethiopia highly values Vietnam’s agricultural experience and development, especially rice and coffee cultivation, said Prime Minister Abiy Ahmed (R)(Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *