endbar-1565080775-35.jpg

endbar-1565080775-35.jpg

Vũ Lê Minh biểu diễn tại phố đi bộ Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *