dychuy-1540781402-48.jpg

dychuy-1540781402-48.jpg

Việc đánh bắt thủy hải sản nếu vẫn vi phạm vào thẻ vàng thì chắc chắn mặt hàng này cũng không thể tiếp tục đưa vào EU. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *