duongtson1-1558227643-6.jpg

duongtson1-1558227643-6.jpg

Đường Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *