Đường bo viền và cổng kết nối của iPhone 11. (Nguồn: techrunch)

Đường bo viền và cổng kết nối của iPhone 11. (Nguồn: techrunch)

Đường bo viền và cổng kết nối của iPhone 11. (Nguồn: techrunch)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *