dunghothoang-1522916793-57.jpg

dunghothoang-1522916793-57.jpg

Martin Luther King vẫy tay trước những người ủng hộ tại khu vực Đài tưởng niệm quốc gia ở Washington DC, ngày 28/8/1963. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *