Du khách nước ngoài thích thú đi cầu khỉ ở miệt vườn miền Tây. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Du khách nước ngoài thích thú đi cầu khỉ ở miệt vườn miền Tây. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Du khách nước ngoài thích thú đi cầu khỉ ở miệt vườn miền Tây. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *