dtu6-1607928381-94.jpg

dtu6-1607928381-94.jpg

Высокотехнологичное сварочное оборудование на заводе компании Huynh Duc, провинция Донгнай. (Фото: Минь Хынг /ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *