dtu5-1607928331-57.jpg

dtu5-1607928331-57.jpg

Вьетнамские предприятия представляют свою продукцию посетителям на “Неделе выставки товаров предприятий Вьетнама” в Хошимине (Фото: Суан Ань/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *