dtu3-1602823413-19.jpg

dtu3-1602823413-19.jpg

Генеральный директор отделения Qualcomm во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Тхьеу Фыонг Нам.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *