dtu2-1607928205-55.jpg

dtu2-1607928205-55.jpg

Рабочие компании Huynh Duc в Донгнае проверяют детали высокотехнологичной измерительной машины. (Фото: Минь Хынг/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *