dtu1-1607928160-68.jpg

dtu1-1607928160-68.jpg

Экспорт товаров в Японию на заводе компании Huynh Duc, провинция Донгнай. (Фото: Минь Хынг /ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *