dsc07878-1529315236-32.jpg

dsc07878-1529315236-32.jpg

Đại sứ Pháp tại ASEAN, ông Jean-Charles Berthonnet, trình bày thư tín nhiệm của mình cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tháng 9/2017 tại Jakarta. (Nguồn: Asean.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *