dprk8-1561455072-13.jpg

dprk8-1561455072-13.jpg

President of the State Council Vo Chi Cong and DPRK children during his visit to the country in September 1988. Photo: Minh Dien-VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *