dprk7-1561454901-73.jpg

dprk7-1561454901-73.jpg

Party General Secretary Nong Duc Manh in talks with General Secretary of the Workers’ Party of the DPRK Kim Jong-il on October 17 as part of his official visit to the DPRK from October 16-18, 2007. Photo: Dinh Xuan Tuan-VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *