dprk6-1561454807-58.jpg

dprk6-1561454807-58.jpg

Party General Secretary Nong Duc Manh and General Secretary of the Workers’ Party of the DPRK Kim Jong-il. Photo: Dinh Xuan Tuan-VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *