dprk4-1561454503-1.jpg

dprk4-1561454503-1.jpg

President Tran Duc Luong visits the Children’s Palace in Pyongyang and presents flowers to local kids who staged performances to welcome him on May 3, 2002, as part ofhis official visit to the DPRK from May 2-5. Photo: Trong Nghiep-VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *