dprk2-1561454347-96.jpg

dprk2-1561454347-96.jpg

President Tran Duc Luong holds talks with President of the Presidium of the Supreme People’s Assembly of the DPRK, Kim Yong-nam, on May 3, 2002 in Pyongyang, as part of his official visit to the DPRK from May 2-5, 2002. Photo: Trong Nghiep-VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *