Đốc-tơ Dung dẫn Ken và Mina thì quá khứ thăm phòng bà Hoài Bão. (Ảnh: Giang Huy)

Đốc-tơ Dung dẫn Ken và Mina thì quá khứ thăm phòng bà Hoài Bão. (Ảnh: Giang Huy)

Đốc-tơ Dung dẫn Ken và Mina thì quá khứ thăm phòng bà Hoài Bão. (Ảnh: Giang Huy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *