doantau1-1534925134-32.jpg

doantau1-1534925134-32.jpg

Đường sắt đầu tư cho lan tỏa kinh tế xã hội vì mục tiêu đầu tư là giảm logistic và đảm bảo an toàn đi lại cho người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *