doan2-1610942235-59.jpg

doan2-1610942235-59.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI (ngoài cùng bên trái) tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *