Đoàn báo chí đang phỏng vấn các chiến sỹ trên sàn tàu HQ505 ở đảo Cô Lin (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Đoàn báo chí đang phỏng vấn các chiến sỹ trên sàn tàu HQ505 ở đảo Cô Lin (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Đoàn báo chí đang phỏng vấn các chiến sỹ trên sàn tàu HQ505 ở đảo Cô Lin (Ảnh: Vinh Quang/Báo Ảnh Việt Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *