dji0063-1602121052-30.jpg

dji0063-1602121052-30.jpg

Sau 10 năm, cây cầu vẫn là một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *