ditich-1557113567-9.jpg

ditich-1557113567-9.jpg

Di tích ngọn đồi A1 chứng kiến hàng ngàn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *