dinhtiendu-1561102610-13.jpg

dinhtiendu-1561102610-13.jpg

The disbursement of capital construction capital in 2018 was lower than the yearly plan set by the Government (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *