dinhhavi5-1559120580-91.jpg

dinhhavi5-1559120580-91.jpg

Nơi thờ tự tại đình Hà Vĩ trở thành nơi xếp đồ ngổn ngang. (Ảnh: Đinh Thuận/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *