dienmattro-1595305202-10.jpg

dienmattro-1595305202-10.jpg

Mặc dù vẫn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng sản lượng điện nhưng năng lượng Mặt Trời sẽ góp phần vào giúp Thụy Điển đạt được mục tiêu không phát thải khí nhà kính vào 2050. (Ảnh: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *