Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công

Ngày 11/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ ba – năm 2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số – Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của Tập đoàn FPT. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN