Điểm độc đáo của Yosakoi là người tham gia không phân biệt giới tính. (Ảnh: Thanh Tùng/Vietnam+)

Điểm độc đáo của Yosakoi là người tham gia không phân biệt giới tính. (Ảnh: Thanh Tùng/Vietnam+)

Điểm độc đáo của Yosakoi là người tham gia không phân biệt giới tính. (Ảnh: Thanh Tùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *