diana1-1504057784-64.jpg

diana1-1504057784-64.jpg

Bức ảnh chụp ngày 14/11/1992 khi Công nương Diana rời một cuộc hiệu sách ở Paris. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *