detmay-1583920969-81.jpg

detmay-1583920969-81.jpg

Dệt may áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *