denhisovich-1526994546-93.jpg

denhisovich-1526994546-93.jpg

От имени Президента Вьетнама, Генеральный директор VNA Нгуен Дык Лой вручил медаль “Дружбы” г-ну Юрию Деншисовичу, заведующему ТАССа во Вьетнаме, 13 Ноябья 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *