davos2019-1548044523-27.jpg

davos2019-1548044523-27.jpg

Trung tâm Hội nghị Davos, nơi diễn ra Diễn đàn Davos 2019. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *