dananglogi-1591167879-66.jpg

dananglogi-1591167879-66.jpg

Các đại biểu trong nước và Quốc tế thảo luận tại Diễn đàn Logistic Việt Nam 2019. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *