damcuoichi-1572941971-76.jpg

damcuoichi-1572941971-76.jpg

Hai chiến sỹ cách mạng Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu trong ngày cưới khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Đây cũng là hai nguyên mẫu trong tác phẩm “Lời tựa một tình yêu.”(Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hạnh cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *