daiphattha-1587357234-4.jpg

daiphattha-1587357234-4.jpg

Một số phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Giải phóng. (Ảnh tư liệu của VOH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *