daiphattha-1587357234-4.jpg

daiphattha-1587357234-4.jpg

Một số phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Giải phóng. (Ảnh tư liệu của VOH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.