Đại lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi (Phải), trụ trì chùa Nisshin Kutsu, người đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản suốt hơn 50 năm qua, cùng với Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, người đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Nhật.

Đại
lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi (Phải), trụ trì chùa Nisshin Kutsu, người đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo
Việt Nam tại Nhật Bản suốt hơn 50 năm qua, cùng với Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ
tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, người đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực để giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Nhật.

Đại
lão Hòa thượng Yoshimizu Daichi (Phải), trụ trì chùa Nisshin Kutsu, người đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo
Việt Nam tại Nhật Bản suốt hơn 50 năm qua, cùng với Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ
tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, người đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực để giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *