Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao Huân chương cho các Anh hùng, tại Lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ 3 ở Hà Nội, ngày 7/5/1956, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao Huân chương cho các Anh hùng, tại Lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ 3 ở Hà Nội, ngày 7/5/1956, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao Huân chương cho các Anh hùng, tại Lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ 3 ở Hà Nội, ngày 7/5/1956, nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *