daccong5-1493437146-30.jpg

daccong5-1493437146-30.jpg

Các chiến sỹ đặc công miền Nam với lời thề quyết tử (Ảnh: Viettimes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *