cybersecurit-1530671887-54.jpg

cybersecurit-1530671887-54.jpg

Mỹ là quốc gia được đánh giá có hệ thống bảo mật lâu đời và an toàn nhất trên thế giới, nhưng cũng bị tấn công mạng. (Nguồn: Rockwellcollins.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *