Cứ sau gần 1 tuần ở viện về là Hà Anh như thấy có thêm nguồn năng lượng để hoạt động cho những tuần tiếp theo. (Ảnh: Doãn Đức)

Cứ sau gần 1 tuần ở viện về là Hà Anh như thấy có thêm nguồn năng lượng để hoạt động cho những tuần tiếp theo. (Ảnh: Doãn Đức)

Cứ sau gần 1 tuần ở viện về là Hà Anh như thấy có thêm nguồn năng lượng để hoạt động cho những tuần tiếp theo. (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *