csmreuters-1576465298-90.jpg

csmreuters-1576465298-90.jpg

Quang cảnh hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *